Bimobject minskade förlusten

Teknikbolaget Bimobject ökade omsättningen och minskade förlusten i det fjärde kvartalet, jämfört med året innan.
BIM Cloud är den globalt ledande plattformen för bygginformationsmodellering (BIM). Verktyget används av arkitekter och byggbolag för att projektera, visualisera och samla in information om byggnaden, processerna och besluten som tas vid byggnation.
Omsättningen steg 4,2% till 32,5 miljoner kronor (31,2).

Ebitda-resultat blev -18,6 miljoner kronor (-38,8).

Rörelseresultatet blev -34,4 miljoner kronor (-42,6).

Resultatet före skatt var -26,7 miljoner kronor (-45,7), och efter skatt -26,8 miljoner kronor (-42,9).

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -11,0 miljoner kronor (-30,7).

Coronapandemin gjorde sig återigen kännbar på bolaget i fjärde kvartalet.

”Som jag noterade i Q3-rapporten har covid-19:s återkomst i våra huvudmarknader ännu en gång påverkat vår förmåga att stänga nya affärer, då kunderna tvekat att påbörja nya initiativ. Samtidigt är den långsiktiga effekten tydligt nettopositiv på vår affär, i och med att våra kunder fortsätter skifta sina investeringar bort från mässor och andra analoga, lokala kanaler till digitala, globala alternativ som Bimobject”, säger VD Carl Silbersky.

Förväntningarna på 2021 är att bolaget uppvisar en fortsatt omsättningstillväxt.

”Med vår skalbara organisationsmodell kommer vi kunna investera i tillväxtmöjligheter utan att ge upp förbättrad lönsamhet”, säger Silbersky.

Bimobject, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 32,5 31,2 4,2%
EBITDA -18,6 -38,8
Rörelseresultat -34,4 -42,6
Resultat före skatt -26,7 -45,7
Nettoresultat -26,8 -42,9
Kassaflöde från löpande verksamhet -11,0 -30,7
Utdelning per aktie, kronor 0 0