Bioinvents VD efter miljardemissionen: Nya storägaren är långsiktig

Läkemedelsbolaget Bioinvent rusade inledningsvis närmare 10% efter bolagets rekordstora nyemission på cirka 962 miljoner kronor till institutionella investerare, ihop med en framflyttad bokslutskommuniké. I en intervju förmedlar VD Martin Welschof att den nya storägaren Redmile Group är långsiktig samt att han ser kapitalanskaffningen som värdeskapande även för bolagets befintliga aktieägare.
Bioinvents VD Martin Welschof.
Bioinvents VD Martin Welschof. Foto: Bioinvent
”Det här är positivt för alla eftersom det innebär en stor kassa för att realisera värden ur projektportföljen”, förklarar Welschof.

Kapitalanskaffningen innebär en utspädningseffekt om cirka 32,7% av aktiekapitalet, men det är inget som bekymrar bolagschefen.

”Mindre aktieägare blir förvisso utspädda, men i slutändan handlar det inte om ägarandelen i procentuella termer utan om hur mycket värde som skapas av transaktionen.”

Bolagschefen ser positivt på den grupp av investerare som valt att delta i den riktade nyemissionen, däribland det amerikanska investeringsbolaget Redmile som blir den enskilt största ägaren i Bioinvent efter transaktionen.

”Redmile är väldigt erfarna och väldigt långsiktiga. De är också dedikerade till utvecklingen av bolaget”, berättar Bioinvent-chefen.

Förutom Redmile deltar befintliga ägare som Invus, HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och Van Herk Investments.

Nyemissionen är på totalt 962 miljoner kronor, vilket markerar en större kapitalanskaffning jämfört med tidigare finansieringstransaktioner i bolagets historia.

”Vi såg en möjlighet på marknaden som vi valde att utnyttja. Läkemedelsutveckling kostar pengar, och när man har möjlighet att ta in pengar bör man göra det när man väl har chansen. Det handlar om långsiktigt värdeskapande”, säger VD:n.

Teckningskursen för de nya aktierna var 50,36 kronor per aktie, vilket motsvarar en viss premie mot gårdagens stängningskurs. Efterfrågan bland investerarna uppges ha varit stor.

”Det är en liten premie, men en premie likväl. Sedan vill jag betona att det är inte bara pengar vi tagit in, utan pengar från högkvalitativa och långsiktiga investerare”, säger Bioinvent-chefen.

Welschof förklarar det som så att Bioinvent har tagit en ”portföljapproach”, vilket innebär att det satsas på flera kandidater i pipelinen. Det i sin tur uppges minimera den totala risken i portföljen.

Nyemissionslikviden kommer fördela sig mellan de olika kandidaterna i pipelinen. Det inbegriper BI-1206, BI-1808, BT-001 och även BI-1607 som är på väg in i den kliniska utvecklingsfasen.

När det kommer till BI-1206 som studeras i två kliniska studier framgår det att en del av pengarna ska användas till förberedelser mot en så kallad pivotal klinisk studie inom non-Hodgkins lymfom. Detta förutsatt att data från studien fortsätter att vara positiv.

”Vi är inte riktigt där ännu. Vi vill se att den positiva resultattrenden bekräftas under den dosexpanderande delen av studien. Huruvida vi kommer göra studien på egen hand eller med en partner återstår att se, men vi är öppna för båda alternativen”, säger VD:n.

Bioinvent släppte även bokslut under morgonen i ljuset av nyheten, två dagar tidigare än kommunicerat.

VD:n menar att två saker förenades under kvartalet – god finansiering ihop med ett antal viktiga milstolpar på affärsutvecklingssidan.

Bioinvent som brukar ha en del intäkter emellanåt rapporterade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet om 98,7 miljoner kronor, ihop med ett rörelseresultat om 29,4 miljoner. Detta efter att ha erhållit en initial betalning för licensaffären med CASI i kombination med milstolpsbetalningar.

”Vi försöker inte förlita oss på endast kapitalanskaffningar genom investerare, utan vi kan ingå kommersialiseringsavtal väldigt tidigt om det är vettigt för oss vilket innebär intäkter för vår del”, säger VD:n.

Welschof menar att det kan hända mycket i framtiden när det kommer till nya avtal.

”Vi sitter fortfarande på rättigheterna för BI-1206 för resten av världen utom Kina. Det här kan också appliceras på de andra programmen i vår pipeline, även om de befinner sig tidigare i utvecklingen. Vi har många intressanta dialoger. När tiden är den rätta och vi hittar en bra struktur och partner kan mer hända även kring dessa program”, avslutar VD:n.

Bioinvent-aktien är efter cirka fyra timmars börshandel upp drygt 3% och handlas i linje med teckningskursen i den riktade nyemissionen.