Biotage minskar rörelseresultatet

Medicinteknikbolaget Biotage redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Biotage säljer instrument och förbrukningsvaror som används för att separera olika substanser.

Omsättningen sjönk 7,1% till 262,6 miljoner kronor (282,7). Organisk tillväxt var -2,7%.

”Uppmuntrande nog så ökar försäljningen i alla geografiska regioner under kvartalet, förutom i Japan och USA. Precis som tidigare under året så är det Kina som står för den i procent starkaste tillväxttakten. Försäljningen i EMEA är även den stark under kvartalet, om än inte fullt återhämtad under året så här långt”, säger VD Thomas Blomquist i en kommentar.

Rörelseresultatet blev 60,7 miljoner kronor (64,3), med en rörelsemarginal på 23,1% (22,7).

Resultatet efter skatt blev 37,4 miljoner kronor (66,6), en minskning med 43,8% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,57 kronor (1,02), vilket innebär en minskning med 44,1% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 73,7 miljoner kronor (79,9).

Likvida medel uppgick till 316,1 miljoner kronor (185,9).

”God kostnadskontroll har bidragit till en rekordhög rörelsemarginal. Coronavirus-pandemin (COVID-19) fortsätter att påverka samhället och utmaningarna med att bedriva affärsverksamhet under begränsande förhållanden är påtagliga”, säger VD Thomas Blomquist i en kommentar. Han ser också fram emot att avsluta 2020 på ett positivt vis.

Biotage, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 262,6 282,7 -7,1%
Rörelseresultat 60,7 64,3 -5,6%
Rörelsemarginal 23,1% 22,7%
Nettoresultat 37,4 66,6 -43,8%
Resultat per aktie, kronor 0,57 1,02 -44,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 73,7 79,9 -7,8%
Likvida medel 316,1 185,9 70,0%