Boprisförväntningarna bromsar in

Andelen hushåll som tror på sjunkande bopriser stiger, emedan andelen hushåll som tror på stigande priser sjunker.

SEB:s Boprisindikator, alltså skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, minskar med 3 procentenheter i november, från 58 till 55.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året sjunker med 1 procentenhet från förra oktober till 64%, samtidigt som andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar från 7 till 9%. Andelen som tror på oförändrade priser sjunker från 22 till 20%.

“Efter fem månader i rad med stigande boprisförväntningar ser vi nu en liten inbromsning. Den ökade smittspridningen av Coronaviruset och en något mer avvaktande syn på den ekonomiska återhämtningen kan spela in. Samtidigt är de faktiska priserna fortsatt stigande och förväntningarna ligger kvar på klart högre nivåer än innan pandemin bröt ut”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

De regionala skillnaderna är stora och spänner för de sex regionerna mellan 44 och 74.

Störst ökning noteras i Östra Götaland, där Boprisindikatorn ökar med 10 enheter från 64 till 74. I Stockholm ökar indikatorn med 3 enheter till 54 och Västra Götaland med 1 enhet till 54. Den största nedgången står Norrland för, där indikatorn minskar med 21 enheter till 44. I Svealand, utom Stockholm, och i Skåne minskar den med 10 enheter vardera till 44 respektive 59.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar i november med 0,05 procentenheter till 0,40%.

Även andelen som planerar att binda sina rörliga lån stiger och av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta svarar 6% att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en stark uppgång från 2% för förra månaden. Dessutom ökar andelen som har bunden ränta med 5 procentenheter till 29%.

“Det är inte överraskande att fler nu väljer att binda eller planerar att binda räntan. Visserligen är huvudscenariot fortsatt låga räntor under ännu en tid men de blir knappast mycket lägre än de är nu. Dessutom är många bundna bolåneräntor nu lägre än de rörliga så den trygghet som följer med bundna räntor får man nu i praktiken gratis”, säger Jens Magnusson.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här