Boprisförväntningarna rusar vidare

SEB:s Boprisindikator ligger nu på en betydligt högre nivå än innan coronapandemin slog till.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

SEB:s Boprisindikator ökar med ytterligare 12 enheter i oktober, från 46 till 58. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 10 procentenheter från september till 65%. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser sjunker till 7%, från 9% föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar samtidigt från 29% till 22%.

“Bostadsmarknaden går för närvarande väldigt starkt med stigande priser för småhus, bostadsrätter och fritidshus. Den osäkerhet hushållen kände i början av pandemin är försvunnen. Boprisindikatorn har på fem månader stigit med hela 84 enheter och förväntningarna är nu på en nivå vi inte sett sedan augusti 2017. Låga räntor, stor efterfrågan och den faktiska prisutvecklingen driver hushållens snabbt stigande boprisförväntningar”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå sjunker med 0,04 procentenheter och hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,35 % om ett år.

Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger kvar på 2 procent. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 1 procentenhet till 23% medan andelen som har bunden ränta minskar med 1 procentenhet till 24%.

“Att bara 2 procent planerar att binda räntan är lågt i ett historiskt perspektiv. Det kan förstås förklaras av att ränteförväntningarna är låga och sjunkande och den trenden har stärkts under pandemin. Samtidigt är en hel del av de bundna räntorna för närvarande lägre än de rörliga vilket talar för att det ändå borde vara attraktivt för ganska många”, säger Jens Magnusson.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här