Brittiska Physitrack genomför en nyintroduktion på First North

Det brittiska bolaget Physitrack avser genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Physitrack är en virtuell vårdgivare inom distansbaserad vård. Erbjudandet förväntas bestå av en kombination av nyemitterade aktier som emitteras av Physitrack och befintliga aktier som erbjuds av vissa aktieägare. Nasdaq Stockholm har bedömt att Physitrack uppfyller tillämpliga noteringskrav med förbehåll för sedvanliga villkor.

”Physitrack är en världsledande teknikleverantör inom fysioterapisektorn. Vår mjukvaruplattform lanserades 2014 och har idag cirka 89 000 betalande vårdgivare som kunder, samt registrerade patienter i mer än 180 länder. Kombinerat med vårt nyligen lanserade virtuella vårderbjudande har vi byggt en ledande position på den snabbväxande marknaden för distansbaserad vård. En notering är ett logiskt nästa steg för oss. Det skulle stödja vår fortsatta tillväxtresa och First North Premier har bevisat sig vara den bästa platsen i Europa att notera teknikfokuserade entreprenöriella bolag”, kommenterar Henrik Molin, VD och grundare av Physitrack.

Erbjudandet förväntas genomföras till en teckningskurs på upp till 54 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av bolaget på upp till 605 miljoner kronor före erbjudandet.

Ankarinvesterare är Consensus Asset Management som tecknar aktier för 100 miljoner kronor. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget en emissionslikvid om 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden från erbjudandet kommer främst att användas för att stödja Physitracks förvärvsagenda och till investeringar i det virtuella vårderbjudandet.

Noteringen förväntas genomföras i andra kvartalet i år. Ett prospekt med villkoren för erbjudandet förväntas publiceras inom de närmaste veckorna.