Catellas vd: ”Låneportföljer kan avyttras – till rätt pris”

INTERVJU Långversion av analysintervju med Knut Pedersen, vd för finanshuset Catella. Exklusivt på Affärsvärlden Analys+.

Vilka är de största utmaningarna med att leda ett diversifierat finanshus, med spridning av såväl verksamhetsområden som geografiskt över Europa?

– Att skapa en tydlig struktur med fyra affärsområden och en gemensam strategi för varje affärsområde som nyckelindivider ställer sig bakom och tror på. Vi har lyckats skapa samarbete både inom varje affärsområde och mellan affärsområden. Det har gett effekter på omsättning och resultat, samt även ökat vår exekveringskraft. Speciellt viktigt har detta varit för att kunna etablera nya verksamheter i enlighet med vår strategi.  Härigenom har vi skapat en plattform för fortsatt lönsam tillväxt.

Vilka områden presterar just nu bäst i förhållande till era förväntningar?

– Vi har haft en betydlig förbättring både i resultat, omsättning samt förvaltat kapital de senaste fyra åren. Det kommer från flera affärsområden och geografier. Dock vill vi lyfta fram Property Investment Management, där vi har investerat i nya produkter och etablerat oss i fler länder, vilket nu börjar visa effekt på förvaltat kapital och lönsamhet. Inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds har vi haft ett fantastiskt inflöde under 2017 vilket ger en stabilitet i vår fasta intjäning. 

Har några av verksamhetsområdena betydande förbättringspotential, i närtid eller på längre sikt?

– Vi önskar att fortsätta bygga och växa Catella! Vi har investerat i Property Investment Management för att kunna ha en trovärdig europeisk plattform. Vår ambition är att växa förvaltat kapital ytterligare i de olika produkterna och geografierna, vilket kommer öka nivån och stabiliteten på Catellas resultat över tid. Detta gäller också Equity, Hedge, och Fixed Income Funds, där vi lägger resurser på högkvalitativ förvaltning, nya produkter samt ökad distribution, vilket vi tror kommer ge resultat på längre sikt. 

Var befinner vi oss i kreditcykeln och påverkar det Catellas kapitalallokeringsbeslut på koncernnivå?

– Vi tror att vi kommit ganska långt in i kreditcykeln med tanke på skulduppbyggnaden hos både stater, företag och privatpersoner. Hastigheten i normaliseringen av räntenivåerna kommer att vara avgörande för kreditefterfrågan. Vi ser ett långsammare förlopp med stöd i konjunkturen, varför vi tror att kreditefterfrågan kan fortsätta växa in i en ränteuppgång. Catella är en dynamisk organisation med lokal närvaro samt hög kunskap och vi ligger nära marknaden, vilket gör att vi kan känna av efterfrågan. Vårt övergripande mål är att växa förvaltat kapital. Vi kommer att allokera resurser till de verksamheter/marknader där vi ser störst efterfrågan för befintliga eller nya produkter och tjänster.

Hur pass beroende är Catellas intäkter och lönsamhet av den generellt nedpressade räntenivå som följt centralbankernas ultralätta penningpolitik?

– Indirekt påverkas Catella, likt andra verksamheter, av att det finns mer kapital i omlopp vilket i slutändan ökar likviditeten på marknaden. Relativt övriga ekonomin så är inte Catella speciellt känsligt mot en framtida räntehöjning då vi har produkter och tjänster som är attraktiva även i en mer normal räntemiljö.

 Ni säljer nu av två av era europeiska låneportföljer. Är även övriga portföljer till salu, vid rätt pris?

– Ja. Låneportföljerna tillhör inte vår kärnverksamhet varför vi kan tänka oss att avyttra dessa till rätt pris. Tanken är att använda kapitalet för att växa verksamheten ytterligare och investera i våra produkter tillsammans med våra kunder. 

Är ambitionen att framöver såddinvestera fler nya förvaltningsprodukter via egen balansräkning och vad kan vinnas långsiktigt på det?

– Vi ser stora möjligheter i både olika projekt och rena fastighetsprodukter där Catella genom ett aktivt deltagande kan bidra till trovärdighet, ökat förvaltat kapital i verksamheten samt en god avkastning på investeringen.

Vad är ambitionerna för er nystartade Asien-distribution och är det några särskilda Catella-produkter som prioriteras inledningsvis?

– Främst ser vi efterfrågan från asiatiska investerare som önskar fastighetsrelaterad exponering i Europa där Catella kan hantera hela värdekedjan; förvärv, strategisk förvaltning och förädling samt försäljning. Genom etableringen i både London och Hong Kong får vi tillgång till det internationella kapitalet samtidigt som Catella genom sin lokala närvaro i flertalet länder i Europa har ett stort kontaktnät som ger trovärdighet i att skapa investeringsmöjligheter. Vi ser en stor potential i vårt nyligen etablerade samarbete med China Merchant Securities i Hong Kong.

Prioriterar Catella förvärv av helt nya verksamheter eller är främst kompletteringsförvärv av nya produkter, marknader och team intressanta?

– Vi utesluter inte förvärv, men fokus är att stärka befintliga produkter och tjänster. Vid eventuella framtida förvärv, eller övertagande av team, ska det finnas synergier med andra delar av Catella på de marknader där vi är etablerade. Alternativt ska etableringen bredda vår geografiska räckvidd. 

Varför ska utomstående privatinvesterare investera i Catella-aktier?

– Catella är ett tillväxt-case. Catella har en tydlig inriktning mot alternativ och aktiv kapitalförvaltning, vilket genererat stabil tillväxt under de senaste åren med ökad lönsamhet. Trots de senaste årens investeringar har vi årligen kunnat öka utdelningen till aktieägarna. Vi har diversifierade verksamheter samt geografisk diversifiering, vilket också bidrar till ökad stabilitet över tid.

 

LÄS AFFÄRSVÄRLDENS KÖPRÅD

Ovanstående långversion av analysintervjun med Catellas vd Knut Pedersen publiceras exklusivt på Analys+.

Intervjun gavs i samband med börsredaktionens analys Billiga fastighets- och fondvinster, som utmynnade i köpråd för Catella-aktien på ett års sikt.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.