Centralbankerna behåller duvaktig politik 2021 – kanske längre än så

Det skriver chefsstrategen Johan H Larsson tillsammans med investeringsstrategen Sebastian Källman i en rapport från Nordea.

Nordea ser goda förutsättningar för att den positiva börsutvecklingen kommer hålla i sig, varför överviktrekommendationen för aktier behålls. Det framgår av en uppdaterad marknadssyn för januari och 2021.

”Vi ser fortfarande en uppsida på 5-10% för vinsterna under kommande år relativt marknadens konsensusförväntningar. Vaccinnyheterna överraskade marknaden positivt, särskilt med fokus på vaccinens höga effektivitet, och förutsättningarna för ett fortsatt positivt nyhetsflöde ser goda ut”, skriver chefsstrategen Johan H Larsson tillsammans med investeringsstrategen Sebastian Källman.

Det tilläggs dock att det finns fortsatt risker. Exempelvis att restriktioner potentiellt kan leda till en våg av konkurser. Som i sin tur leder till högre arbetslöshet och minskad inkomst för hushållen. Vidare bedömer man att en fullständig återhämtning riskerar att dra ut på tiden.

”Riskerna gör att centralbankerna kommer bibehålla sin duvaktiga politik under 2021, och eventuellt längre än så”, skriver strategerna.