Danske Bank spår ett lägre räntenetto

Marginalpress och ökade finansieringskostnader väntas sänka räntenettot för den danska storbanken.

Danske Banks resultat före skatt blev 1.261 miljoner danska kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 1.162 miljoner danska kronor, enligt ett genomsnitt av 15 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten.

Danske Banks totala intäkter uppgick till 12.153 miljoner danska kronor, medan förväntningarna låg på 11.635 miljoner.

Bland enskilda intäktsrader uppgick räntenettot till 5.541 miljoner danska kronor, mot förväntade 5.432 miljoner. Provisionsnettot blev 4.214 miljoner danska kronor, mot väntade 4.344 miljoner och tradingnettot var 2.078 miljoner danska kronor, mot förväntade 1.646 miljoner.

Kreditförlusterna redovisades netto till 703 miljoner danska kronor mot snittprognosen på 686 miljoner.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 4.842 miljoner danska kronor, mot förväntade 4.814 miljoner.

En utdelning om 8:50 danska kronor per aktie föreslås för det gångna helåret, oförändrat från utdelningen för 2018, mot snittförväntan om 7:53 kronor.

Danske Bank spår ett lägre räntenetto under 2020, jämfört med 2019, på grund av marginalpress och ökade finansieringskostnader.

Dessa faktorer bedöms tynga mer än vad fortsatt volymtillväxt kommer att hjälpa.

Räntenettot var 21.877 miljoner danska kronor under helåret 2019, mot snittestimatet på 21.768 miljoner kronor. För 2020 förväntades ett räntenetto om 21.692 miljoner danska kronor, enligt Infronts snittestimat.

Provisionsnettot bedöms bli något lägre under 2020, jämfört med 2019. Under helåret 2019 hade banken provisionsintäkter om 15.895 miljoner danska kronor mot ett snittestimat om 16.025 miljoner danska kronor. För 2020 var 16.199 miljoner danska kronor förväntat inför rapporten.

Under 2020 bedöms kostnaderna hamna mellan 28 och 29 miljarder danska kronor, till följd av ökade investeringar till 2 miljarder danska kronor samt fortsatt ökning av kostnaderna för regelefterlevnad. Snittestimatet låg inför årsrapporten för 2019 på kostnader om 28,4 miljarder danska kronor under 2020.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här