Danske ser stärkta utsikter för den globala ekonomin på sikt

Makrodatan lär bli svag en bit in i nästa år, men på längre sikt har utsikterna för den globala ekonomin stärkts tack vare vaccinen, skriver Danske Banks Maria Landeborn i sitt veckobrev.
Danske Banks Maria Landeborn. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Situationen i närtid ser fortfarande utmanande ut, skriver Maria Landeborn i veckobrevet. Danske Bank väntar sig därför en svagare utveckling fram till årsskiftet och under första kvartalet nästa år. Utöver att pandemin tynger utsikterna med hårdare restriktioner har dessutom Polen och Ungern har lagt in ett veto gällande EUs långtidsbudget och återhämtningsfond och Trumps finansminister Mnuchin har beslutat att inte förlänga Feds nödlånefaciliteter och återkalla de medel som inte har betalats ut.

Samtidigt som smittspridningen fortfarande är oroväckande hög ger de positiva nyheterna kring kommande coronavaccin från såväl Morderna som Pfizer/BioNtech och Astra Zeneca stöd åt utsikterna för 2021.

I USA har man också flaggat för att de första vaccinationerna kan ske innan årsskiftet och Storbritannien kan mot slutet av veckan ge tummen upp för användning av Pfizers coronavaccin och den brittiska sjukvårdsmyndigheten få i uppdrag att distribuera vaccinet redan från den 1 december.

”Makrodata kan mycket väl förbli svag den närmaste tiden, men som investerare är det klokast att ha ett mer långsiktigt perspektiv än så. Ett eller flera vaccin finns snart på marknaden och blickar vi framåt ett år så är chansen god att vi befinner oss i en mer normal värld. Det innebär högre tillväxt i ekonomin och stigande bolagsvinster. Det i sin tur kan lyfta cykliska bolag på börsen, samtidigt som strukturella trender som digitaliseringen knappast kommer att försvinna därför att coronaviruset gör det.”, skriver Maria Landeborn.

Danske Bank ser på tolv månaders sikt positivt på börsutvecklingen och behåller en liten övervikt i aktier.