Morgan Stanley varnar för ännu en förlorad sommar

Den långsamma vaccinutrullningen och fortsatt ökande fall av Covid-19 riskerar att slå hårt framförallt mot södra Europa och kan leda till en "förlorad" sommar, varnar Morgan Stanley.
Mörka moln
Mörka moln i Spanien. Foto: AP Photo/Alfredo Aldai,

Morgan Stanleys basscenario är en stark och samstämd återhämtning under året, men stigande smitta och långsam vaccinutrullning, belyser nedsidesriskerna med scenariot och det finns risk att Europa kommer att bli varse ytterligare en ”förlorad sommar”, skriver Morgan Stanley i sin senaste rapport. Främst ses södra Europa, som redan har drabbats hårdare av pandemin och som har högre skuldnivåer, drabbas.

I ett mer måttligt nedsidesscenario fördubblas vaccineringstakten över andra kvartalet och ekonomierna börjar öppnas upp under tredje kvartalet. I ett mer allvarligt nedsidesscenario snabbas inte vaccineringstakten upp, utan sommaren blir än mer dyster för exempelvis hotellbranschen än den var under 2020.

Precis som under förra sommaren väntas alltså den långdragna återhämtningen främst drabba Södra Europa, där BNP-fallet prognostiseras till 1,5-3% i det mer återhållsamma nedsidesscenariot.

Turism står för mer än 6% av europeisk BNP och nära 8% av sysselsättningen, men för mer turismberoende länder såsom Italien och Grekland står turism för i snitt mer än 8 respektive 10%.