Swedbank: Ingen räntehöjning i sikte

Riksbanken lämnar räntan och reporäntebanan oförändrad vid nästa penningpolitiska möte, tror Swedbank. Dock närmar sig tidpunkten för när Riksbanken kan börja indikera en räntehöjning, menar de.
Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Pontus Lundahl

Den makroekonomiska utvecklingen har varit bättre än väntat. Kärninflationen ligger också i linje med Riksbankens prognos samtidigt som inflationsförväntningarna är stabila. Men trots att återhämtningen efter pandemin är på god väg tror inte Swedbank att det föranleder någon penningpolitisk omsvängning från Riksbanken. Planerna för värdepappersköpen väntas ligga fast och reporäntan liksom reporäntebanan väntas lämnas oförändrad på 0%.

”Tidpunkten för att börja teckna en första räntehöjning i prognoshorisonten närmar sig dock. Inflationsprognosen bedöms revideras upp marginellt i närtid men
lämnas i princip oförändrad för 2023”, skriver de i veckobrev.

Anledningen till att Riksbanken dröjer med att indikera en räntehöjning anses vara en en osäkerhet kring den ekonomiska återhämtningen och det underliggande inflationstrycket.

”Riksbanken vill för allt i världen inte släppa på garden för tidigt och riskera bakslag. Härvidlag spelar ECB:s penningpolitik och kronans utveckling en viktig roll”, skriver de.

Swedbank räknar med att inflationsbotten kommer att revideras upp något med brasklappen att det kan finnas flera jokrar i sommar. Riksbankens övergripande inflationsbild väntas dock stå sig.

”Det senaste KPIF-utfallet var fortsatt över aprilskattningen och terminspriserna på energi, både avseende olja och elektricitet, har stigit sedan förra räntemötet. Det talar sammantaget för att KPIF för innevarande år kommer att revideras upp något”, skriver Swedbank.

Riksbanken väntas också revidera upp sin bedömning av BNP-tillväxten i år samt arbetsmarknadsutsikterna. Detta då maj och juni väntas se en snabbare ekonomisk återhämtning och Arbetsförmedlingens statistik och i framåtblickande indikatorer ser ljusare ut.