De drar tillbaka sina utdelningar

Antalet bolag som drar in eller sänker sin utdelning till följ av coronakrisen fortsätter öka.

Ratos styrelse har beslutat om att dra tillbaka förslaget om en utdelning på 0:30 kronor per aktie, mot bakgrund av nuvarande situation. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna nivån på utdelning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av instabilitet på marknaden och osäkerhetsfaktorer om covid-19:s effekter på medellång sikt har styrelsen beslutat att skjuta frågan om aktieutdelningen till en extra bolagstämma senare under året.

Ratos styrelse har även valt att justera förslaget om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025, som nu förslås emitteras mot marknadsmässigt vederlag och inte vederlagsfritt som angavs i styrelsens tidigare förslaget.

Nibe:s styrelse skjuter på förslaget på om utdelning på 1:40 kronor per aktie och kommer i stället att kalla till extra bolagstämma senare i år för beslut i frågan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet fattas som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka konsekvenserna av covid-19 vad gäller efterfrågan, leveranser och resultat.

Bolaget skriver att den finansiella ställningen är stark och att styrelsen gör bedömningen att den föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra bolagets verksamhet och utveckling.

Hygien- och hälsobolaget Essity meddelar att styrelsen kommer att föreslå årsstämman att skjuta på beslutet om aktieutdelning om 6:25 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet om aktieutdelningen kommer tas på extrastämman senast under november 2020.

Vidare skriver bolaget att man är väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång, men att nuvarande situation gör osäkerheten i framtida prognoser väsentligt större än normalt och att bolaget mot bakgrund av detta skjuter på utdelningsbeslutet.

Omsorgsbolaget Humanas styrelse har beslutat att återkalla förslaget om utdelning till aktieägarna mot bakgrund av rådande situation.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna utdelningen var 0:70 kronor per aktie.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här