Det uthålliga oligopolet

Storbankerna har ett starkt grepp om bolånemarknaden. Det finns flera uppstickare, men SBAB är den enda utmanaren som sätter ordentligt avtryck i statistiken.

Bankmarknaden brukar ofta beskrivas som ett oligopol, det vill säga en marknad med fåtalskonkurrens. Visserligen knaprar nischbankerna så sakteliga marknadsandelar, men ser man marknaden i ett helikopterperspektiv råder det inget tvivel om att det fortfarande är de fyra storbankerna som dominerar scenen.

Ett område där detta är särskilt tydligt är bolåneinstituten. Här är koncentrationen om möjligt ännu större än på bankmarknaden i gemen. Som grupp tappar visserligen de fyra storbankernas bostadsinstitut andelar, men fortfarande sitter de på 86 procent av totalmarknaden. Enbart de två dominanterna – Handelsbankens Stadshypotek och Föreningssparbankens Spintab – har tillsammans över 60 procent av marknaden.

Tillväxtmarknad

För bankerna är bolån en viktig del av bankmarknaden. Ett skäl är att det rör sig om en tillväxtmarknad. I fjol ökade bostadskrediterna omkring 5 procent, men utvecklingen är olika på olika delar av marknaden. Utlåningen till flerbostadshus minskar, medan privatmarknaden – villor och bostadsrätter – ökar. Och så väntas det förbli även i år, enligt den bedömning som SBAB gör.

Ett annat skäl är att bolånen är centrala för banker som vill bygga varaktiga relationer med sina kunder, eftersom dessa lån till sin natur är både stora och långvariga. Visserligen tenderar rörligheten att öka bland kunderna, och visserligen har medvetenheten om räntevillkoren ökat när kunderna allt oftare väljer rörlig ränta. Men en indikation på att bankerna trots allt faktiskt lyckas rätt bra är att koncentrationen till storbankerna är ännu större på privatmarknaden än på totalmarknaden. På privatmarknaden har de fyra storbankerna tillsammans hela 92 procent av marknaden, enligt statistik från SBAB.

Att storbankernas grepp om marknaden är så starkt har troligen en ganska enkel förklaring. Även om det finns kunder som gärna använder alternativa kanaler för att jämföra villkoren, så väljer de ändå att gå till banken för att ta sina lån. Det är en fråga om trygghet. För de flesta privatpersoner är hus- eller lägenhetsaffären den största affär de gjort i sina liv. Många verkar därför fortfarande vilja sitta ned och prata igenom lånet med en person av kött och blod snarare än att sitta framför en bildskärm.

Visserligen förlorar storbankerna som grupp trendmässigt marknadsandelar på privatmarknaden, men det går rätt långsamt. Det är egentligen mer anmärkningsvärt att tystnaden numera är nära nog total om de försök som gjordes för några år sedan att med hjälp av olika e-finanssajter på internet öka konkurrensen om bolånen och pressa boräntorna.

Liten marknad

Det verkar som om mycket av detta runnit ut i sanden, kanske därför att de flesta ansatserna gällde olika former av räntejämförelser eller förmedling av lån, till exempel Öhmans Blockbid, som var ett ambitiöst försök att pressa räntorna på bolån med hjälp av ett auktionsförfarande. Den svenska marknaden är trots allt ganska liten och egentligen finns alla alternativen i dagstidningarnas jämförelsetabeller. Många är nog dessutom numera medvetna om att det går att förhandla om räntevillkoren direkt med banken.

Ett e-finansföretag som fortfarande är på offensiven är Europe Loan Bank, som inte är någon förmedlare, utan en internetbank som lämnar egna bokrediter. Företaget, som har sitt säte i Belgien, startades för några år sedan av bland andra ABB Financial Services och finanskonsulten Fredell & Co.

Lång process

Syftet var just att utmana storbankerna på bolånemarknaden genom att erbjuda låga räntor och en snabb hantering över nätet. Helt nyligen gick banken samman med ”systerföretaget” Europe Save för att bredda serviceutbudet och kunna erbjuda även sparande. Men det tar tid att slå sig in på bolånemarknaden och Europe Loan Bank är fortfarande litet; de totalt utbetalda lånen närmar sig två miljarder kronor.

En utmanare som borde ha potential är Bokredit som sedan några år ägs av Danske Bank. Det är Nordens näst största bankkoncern, som på den svenska hushållsmarknaden uppträder som Östgöta Enskilda Bank och provinsbankerna. Detta är en av de banker som vuxit snabbast i Sverige, vilket talar för att den även borde kunna lyckas på bolånesidan.

Det finns visserligen 10-15 olika namn i dagstidningarnas boräntejämförelser. Alla nafsar de storbankerna i hälarna, men i praktiken är det ännu så länge endast en utmanare som är tillräckligt stor för att kunna hota storbankernas dominans. Det är det statligt ägda SBAB, som med regeringens goda minne axlat utmanarens och prispressarens mantel. Uppdraget från ägaren är uttryckligen att SBAB med krav på lönsamhet ska bidra till konkurrensen på marknaden.

Privatmarknad växer

Med 10 procent av totaltmarknaden är SBAB i själva verket det enda institutet utanför bankkoncernerna som sätter ordentligt avtryck i statistiken (se diagram). På privatmarknaden är andelen lägre, i fjol 7,5 procent, men den växer trendmässigt. Det sker på bekostnad av framför allt Spintab, som dock fortfarande är störst på hushållsmarknaden. Spintab brukar säga att bolaget belånar mer än vart tredje småhus i Sverige. Det säger något om marknadspositionen.

För SBAB-ledningen är målet att nå en marknadsandel på 10 procent av bolånemarknaden för villor och bostadsrätter, det vill säga privatmarknaden. Det ska ske inom en treårsperiod. Det är ett mål som inte verkar orealistiskt med tanke på att andelen nyförsäljning är större än den totala marknadsandelen.

Expansiva marknader

Dessutom har SBAB sin styrka på de mest expansiva marknadssegmenten. Den typiska SBAB-kunden är mellan 30 och 40 år och bor i en storstad eller på en universitetsort. Ytterligare en indikation på detta är, att mellan 50 och 60 procent av låneansökningarna numera kommer genom internet. Störst är internetandelen i Uppsala och Stockholm.

I det expansiva Stockholm är SBAB:s marknadsandel nära nog dubbelt så stor som för hela riket, eller drygt 14 procent. Hela 40 procent av lånestocken finns i Stockholms län.

Denna geografiska profil märks också på en ny företeelse som ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, vilket skapat en intressant marknad för bolåneinstituten och bidragit till att bolånemarknaden växer. Här har SBAB i Stockholmsregionen svarat för finansieringen av omkring 20 procent av fastigheterna, vilket alltså ligger väsentligt över bolagets naturliga marknadsandel. Men det avspeglar också att SBAB har en större andel lån till bostadsrätter i sin portfölj än konkurrenterna.

Svagheten hos SBAB är att bolaget inte har tillgång till storbankernas vittförgrenade kontorsnät för att sälja sina bolån. I stället kompletterar bolaget sin egen försäljning med ett växande nät av samarbetande institut, som förmedlar SBAB:s bolån till sina kunder. Senast i raden att teckna avtal med SBAB är ICA Banken.

Andra partners är Ikanobanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen, liksom det börsnoterade finanshuset Salus-Ansvar. Dessutom tillkommer indirekt Folksam, som har inlett ett samarbete med Ikanobanken. Däremot har Länsförsäkringar lämnat samarbetet med SBAB när det gäller nyförsäljning. Det beror på att Länsförsäkringar numera erbjuder ett eget hypotekslån.

Stora volymer

De samarbetande instituten svarar för en stor andel av SBAB:s försäljning. De förmedlar i själva verket 30-40 procent av nyutlåningen. Det är med andra ord inte svårt att se den strategiska vikt som utvecklingen av försäljningssamarbetena har.

Men man kan också vända på det och konstatera att SBAB spelar en roll för konkurrensen på bankmarknaden i stort, i och med att bolaget blivit den givna – för att inte säga den enda – samarbetspartnern för mindre banker som vill konkurrera med storbankerna. För att driva bolåneverksamhet till lönsamhet krävs nämligen ganska stora volymer eftersom det finns skalfördelar på detta område.

Samarbete med Finn

När exempelvis de fristående skånska sparbankerna Finn och Gripen valde att lämna samarbetet med Föreningssparbanken för ett par år sedan fanns SBAB som ett alternativ till Spintab som partner. Tillsammans driver de tre nu Frispar Bolån, där SBAB äger 51 procent. Detta bolag är specialiserat på bolån i västra Skåne med en kreditportfölj på 4,5 miljarder kronor.

Att det egentligen enbart finns en alternativ bolånepartner för den som vill konkurrera med storbankerna är å andra sidan en uppenbar brist ur konkurrenssynpunkt. Frågan är därför vad som ska kunna öppna upp marknaden för fler tunga utmanare. Kanske krävs det ett svenskt EMU-inträde för att få något av de kontinentala hypoteksbolagen att på allvar intressera sig för den svenska marknaden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.