DNB: Stockholmsbörsen börjar bli dyr

Stockholmsbörsen börjar bli oattraktiv för den långsiktige investeraren, skriver DNB i sin makrorapport.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls

OMX30 fortsätter att nå nya nivåer sedan bottennoteringen i mars och har nu återhämtat 70 procent av fallet sedan coronakrisen bröt ut. DNB pekar i sin makrorapport ut såväl psykologiska aspekter som ”fear of missing out” som en ökad tilltro till en snabb realekonomisk återhämtning som förklaringar till den starka aktiemarknaden.

”Under den senaste månaden har OMX estimaten för 2021 legat stilla, vilket banat väg för ytterligare multipelexpansion när den ekonomiska statistiken kommit in bättre än väntat. Med en exporttung börs är det viktigt att omvärlden nu visar tilltagande livstecken för att den cykliska uppgången ska kunna fortsätta på börsen. Vi räknar att så blir fallet vilket kommer att gynna både industri och banksektorn”, skriver DNB:s Ulf Andersson och Thomas Jellvik.

Men vinsterna hos de svenska börsbolagen väntas falla med 21 procent i år och Stockholmsbörsen börjar se dyr ut, menar de.

”Sammantaget gör vi bedömningen att Stockholmsbörsen börjar bli oattraktiv för den långsiktige investeraren. Detta är dock inte samma sak som att den nuvarande börsfesten måste vara slut för det. Inte sällan vaknar investerarkollektivet ur sin ”psykologiska momentumbubbla” först när man upptäcker att man betalar tre gånger det egna kapitalets bokförda värde och dit återstår det ytterligare 20 procent börsuppgång”, skriver Ulf Andersson och Thomas Jellvik.