Duni ökar vinsten

Konsumentproduktföretagets vinst och omsättning steg för kvartalet.

Duni redovisar ett resultat efter skatt på 81 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (66). Resultatet per aktie uppgick till 1:71 kronor (1:39).

Nettoomsättningen uppgick till 1.377 miljoner kronor (1.190). Organisk tillväxt var 0,2 procent (0,8). Organisk proformatillväxt var 3,1 procent (1,4).

Operativt resultat blev 130 miljoner kronor (107), med en operativ rörelsemarginal på 9,5 procent (9,0).

Resultatet före skatt uppgick till 106 miljoner kronor (90).

Dunis förbättrade operativa resultat, och marginal, under det tredje kvartalet berodde till stor del på implementerade prishöjningar, fortsatt minskande priser på massa samt god kostnadskontroll. Resultatet påverkas negativt av högre logistikkostnader samt lageromvärderingseffekter kopplat till lägre massapriser.

Det skriver vd Johan Sundelin i delårsrapporten.

Nettoomsättningen ökade med 11,7 % i fasta valutakurser.

”Denna ökning kommer huvudsakligen från våra förvärv vilka fortsätter att utvecklas väl”, skriver vd.

Den organiska proformatillväxten uppgick i kvartalet till 3,1 procent.

”Trenden från tidigare kvartal håller i sig, det är framförallt hållbara förpackningslösningar men även premiumservetter som driver tillväxten. Marknaden för dukar fortsätter att gå ner medan marknaden för hållbara förpackningar växer kraftigt”, heter det.

Affärsområdena Meal Service och New Markets uppvisade en positiv utveckling av både försäljning och operativt resultat. Table Top har en något positiv försäljningsutveckling och marginalförbättring medan Consumer ser en försvagning av både försäljning och operativt resultat.

”I likhet med konsumentmarknaden som helhet har Consumer uppvisat en fortsatt negativ resultatutveckling och vi har nu initierat ett program för att ytterligare stärka synergierna inom affärsområdet”, skriver vd.

Under tredje kvartalet har massapriserna gått ner ytterligare men nedgången förväntas nu avstanna.

”Detta bör sammantaget ge en positiv resultateffekt i det fjärde kvartalet,” säger Johan Sundelin.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.