Embracer ökar resultatet mer än väntat

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade mer än väntat och kvartalet drevs av spelet Valheim som sålde mer än 6,9 miljoner exemplar.
Lars Wingefors, Embracer.
Lars Wingefors, Embracer. Foto: Tobias Ohls
”Koncernen hade ännu ett stabilt kvartal. Vi är ödmjuka inför att rapportera vårt bästa resultat någonsin, både för kvartalet och för räkenskapsåret 2020/21. Vår strategi att bygga en mångsidig verksamhet med många intäktsströmmar som drivs av en mångsidig utvecklingsportfölj ger allt tydligare resultat”, kommenterar

VD Lars Wingefors.

Omsättningen steg 79,5% till 2 404,2 miljoner kronor (1 339,1). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 437. Affärsområdet Games stod för 1 975 miljoner av omsättningen drivet av 85% organisk tillväxt i konstant valuta.

Ebitda-resultat blev 1 172,5 miljoner kronor (495,2), med en ebitda-marginal på 48,8% (37,0).

Rörelseresultatet blev 145,1 miljoner kronor (96,7). Rörelsemarginalen var 6,0%(7,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 903,2 miljoner kronor (286), väntat var 670, med en justerad rörelsemarginal på 37,6% (21,4).

Resultatet efter skatt blev 158,6 miljoner kronor (132,3), analytikerkonsensus -183.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 521,8 miljoner kronor (765,7).

Antalet pågående spelutvecklingsprojekt ökade med 55% till 160 (103).

Embracer-chefen Lars Wingefors skriver följande om framtiden:

”Under innevarande räkenskapsår som slutar mars 2022 är vi fast beslutna att uppfylla vår ambition att slutföra mer än 90 spelutvecklingsprojekt med ett totalt utvecklingsvärde i intervallet 2 800–3 300 MSEK. Det inkluderar projekt från Gearbox och Aspyr. Värdet av färdigställda spel förväntas vara betydligt högre under fjärde kvartalet, mellan 1 650 och 2 000 MSEK, drivet av betydande lanseringar som planeras under kvartalet som slutar mars 2022. I första kvartalet beräknas värdet på färdigställda, lanserade spel uppgå till mellan 300 och 350 MSEK.”

På förvärvsfronten uppges att det för närvarande inom koncernen pågår långt gångna samtal med mer än 20 olika motparter.

”Bland dessa finns flera exklusiva avsiktsförklaringar tecknade som, om de fullföljs, skulle förstärka våra operativa koncerner och ytterligare förbättra koncernens utsikter.”

Embracer, Mkr Q4-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 404,2 2 437 -1,3% 1 339,1 79,5%
EBITDA 1 172,5 495,2 136,8%
EBITDA-marginal 48,8% 37,0%
Rörelseresultat 145,1 96,7 50,1%
Rörelsemarginal 6,0% 7,2%
Rörelseresultat, justerat 903,2 670 34,8% 286 215,8%
Rörelsemarginal, justerad 37,6% 27,5% 21,4%
Nettoresultat 158,6 -183 132,3 19,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 521,8 765,7 98,7%

Konsensusdata från Factset