Enea ökar omsättningen och vinsten

Programvarubolaget Enea ökar såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet.
Foto: Chris Cross
Omsättningen steg 24,3% till 256,6 miljoner kronor (206,4).

Rörelseresultatet blev 48,1 miljoner kronor (42,8). Rörelsemarginalen var 18,7% (20,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 60,5 miljoner kronor (47,6), med en justerad rörelsemarginal på 23,6% (23,1).

Resultatet efter skatt blev 50,2 miljoner kronor (31,1). Resultat per aktie hamnade på 2,33 kronor (1,44).

”Vi börjar se en återgång till en mer normal affärssituation, även om restriktioner till följd av coronapandemin kvarstår i stora delar av världen. Vi räknar därför med vissa förskjutningar av kundprojekt och hinder för nyförsäljning under kommande kvartal. Sammanfattningsvis förväntar vi oss omsättningstillväxt i förhållande till föregående år och en rörelsemarginal överstigande 20%”, skriver VD  Jan Häglund i rapporten under rubriken ”Framtidsutsikter”.

Enea-chefen menar att bolaget fortsatt att stärka sin position.

”Vi fortsätter att förstärka vår position som ledande programvarubolag inom 5G och cybersäkerhet. De nya telekomnäten förbereds för att kunna hantera stora mängder data på ett säkert och effektivt sätt och redan idag driftsätter vi nya innovativa lösningar tillsammans med de största operatörerna.”

Under kvartalet förvärvades bolaget AdaptiveMobile Security vilket breddar kundbasen inom cybersäkerhet.

Enea, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 256,6 206,4 24,3%
Rörelseresultat 48,1 42,8 12,4%
Rörelsemarginal 18,7% 20,7%
Rörelseresultat, justerat 60,5 47,6 27,1%
Rörelsemarginal, justerad 23,6% 23,1%
Nettoresultat 50,2 31,1 61,4%
Resultat per aktie, kronor 2,33 1,44 61,8%