Engelska Skolans styrelse nobbar budpliktsbudet

Utbildningsbolaget Engelska Skolans oberoende styrelseledamöter rekommenderar enhälligt att aktieägarna inte accepterar det budpliktsbud som nyligen presenterades. Budet är från ett konsortium som leds av Paradigm Capital SICAV och där Engelska skolans grundare Barbara Engström finns med.
Erbjudandet som är på 77,04 kronor per aktie har bedömts baserat på bolagets nuvarande ställning, förväntade framtida utveckling och ett värderingsutlåtande från Handelsbanken.

“Vid en samlad bedömning anser styrelsen att erbjudandet inte reflekterar IES tillväxtmöjligheter och värde ur ett finansiellt perspektiv. Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknadsvärderingar, rekommenderar styrelsen därför enhälligt IES aktieägare att inte acceptera erbjudandet”, heter det i ett pressmeddelande.

Styrelsen anser dock att det är positivt att en välkänd och långsiktig investerare blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här