Fedex rusade i efterhandeln

Fedex redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Justerat resultat per aktie var också högre än väntat. Aktien sköt upp med 8,2 procent i efterhandeln.

Omsättningen steg 13,2 procent till 19,3 miljarder dollar (17,05). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 17,55.

Justerat resultat per aktie blev 4,87 dollar (3,05), vilket är 80,4 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 2,70.

Bolaget lägger ingen vinstprognos för helåret, men meddelar att kapitalinvesteringarna höjs med 200 miljoner till 5,1 miljarder dollar.

Fedex, BUSD Q1-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 19,3 17,55 10,0% 17,05 13,2%
Resultat per aktie, justerat 4,87 2,70 80,4% 3,05 59,7%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här