Ferronordic ökar omsättning och vinst

Tunga fordonsåterförsäljaren Ferronordic redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Ferronordic

Omsättningen steg 47,1% till 1 661 miljoner kronor (1 129).

Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (107), med en rörelsemarginal på 8,9% (9,5).

Resultatet efter skatt blev 109 miljoner kronor (81), en ökning med 34,6% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 7,48 kronor (5,57). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 327 miljoner kronor (100).

”I Ryssland/CIS var marknaden för anläggningsmaskiner fortsatt stark då råvarupriserna växte och investeringar i infrastruktur fortsatte. Kundernas maskinutnyttjande ökade också, vilket tillsammans med vår digitala försäljning bidrog till en god tillväxt i eftermarknadsförsäljningen”, skriver vd Lars Corneliusson.

I Tyskland plockade man marknadsandelar under perioden.

”Vår verksamhet för begagnade lastbilar, som lanserades i slutet av 2020, fortsatte att växa. Vår eftermarknadsförsäljning förbättrades, delvis på grund av våra förvärv. Under tredje kvartalet accelererade vi arbetet med att omstrukturera och förbättra vår organisation. Delvis som ett resultat av omstruktureringskostnader minskade rörelseresultatet jämfört med förra året”, uppger Ferronordic-chefen.

Han ser ingen snabb lösning på problemen i leveranskedjan.

”Nuvarande osäkerhet i våra marknader hänför sig främst till begränsningar i leveranskedjan som vi förväntar oss fortsätta långt in i 2022. I ett längre perspektiv ser vi starka underliggande fundament och affärsmöjligheter på våra marknader.”

Ferronordic, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 661 1 129 47,1%
Rörelseresultat 147 107 37,4%
Rörelsemarginal 8,9% 9,5%
Nettoresultat 109 81 34,6%
Resultat per aktie, kronor 7,48 5,57 34,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 327 100 227,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.