Finansinspektionen avslutar undersökning av Swedbank

Finansinspektionen avslutar sin undersökning som inleddes i januari 2020 av Swedbanks arbete med informations- och cybersäkerhet, efter att de identifierade bristerna är antingen hanterade eller att betrakta som ringa. Det framgår av ett pressmeddelande.
De brister som ännu inte hanterats har Swedbank redogjort en åtgärdsplan för, förklarar Finansinspektionen. Som en följd av slutsatserna väljer man att skriva av ärendet.