Finansinspektionen: Dämpad återhämtning kan försämra finansiell stabilitet

En ökad smittspridning av coronaviruset kan i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten, skriver Finansinspektionen, FI, i sin stabilitetsrapport.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen (FI). Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

Många länder har fått se en djup ekonomisk nedgång till följd av coronapandemin, även om en viss återhämtning inleddes under sommaren. Samtidigt har de omfattande stödåtgärderna dämpat de ekonomiska konsekvenserna och minskat oron på de finansiella marknaderna, skriver FI.

Att smittspridningen nu tagit fart igen kommer dock dämpa återhämtningen.

“Det kan förstärka sårbarheter i form av svaga ekonomier, statsfinanser och banksystem i Europa, och i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten. Sveriges situation är ur denna synvinkel mer gynnsam, men samtidigt är den svenska ekonomin och det finansiella systemet nära sammankopplat med övriga Europa”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

FI efterlyser även att stödåtgärderna möjligaste mån anpassas för att inte bygga upp alltför stora sårbarheter inför framtiden i form av ökat risktagande och stigande skuldsättning.

De ser risk för växande sårbarheter i såväl finansiella företag och marknader som bland hushåll och icke-finansiella företag. Låga räntor uppmuntrar till ökade lån och hushållens skuldsättning fortsätter att vara en risk för Sveriges ekonomi. Samtidigt var utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn stor redan före krisen, och sektorn är sårbar för en långvarig ekonomisk nedgång. Detta kan i sin tur påverka bankerna.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här