Flodén: Riksbanken närmar sig nedre gränsen för sänkta räntor

Riksbanken närmar sig den nedre gräns för hur mycket det går att sänka reporäntan. Det har vice riksbankschefen Martin Flodén sagt under en paneldiskussion online, skriver Bloomberg News.
Martin Flodén
Martin Flodén. Foto: Riksbanken
”Vi är ganska nära den”, sade Flodén.

Han uppgav vidare att Riksbanken genom sina andra åtgärder har åstadkommit det man var ute efter, nämligen låga räntenivåer. Att köpa på sig fler tillgångar kommer därför knappast sänka räntenivåerna ytterligare, sade Flodén och tillade att det inte heller stimulerar ekonomin.

Skulle dock nya marknadsstörningar uppstå kring riskpremier eller statliga obligationsräntor har Riksbanken fortfarande ”väldigt kraftfulla verktyg”, att ta till, försäkrade Flodén.