Fondbolaget SPP sänker svenska och globala aktier till normalvikt

Fondbolaget SPP sänker, i marknadsrapporten för april, svenska och globala aktier till normalvikt från tidigare övervikt.
”Svenska aktier steg med hela 10% i mars och hittills i år är uppgången hela 20%. Vi har varit överviktade inom svenska aktier sedan starten av pandemin och sedan bottennoteringen i fjol har svenska aktier stigit med 80%. De senaste veckorna har vi tagit hem en del av vinsten från vår övervikt och reducerat vår aktieexponering från övervikt till normalvikt inom svenska aktier”, kommenterar fondbolaget.

Även vikten för globala aktier sänktes. SPP Fonder skriver att även om de tror på stark tillväxt under det andra halvåret är deras bedömning att oron för inflation samt räntenivåerna kan komma att öka.

Globala obligationer sänktes från normalvikt till undervikt.

”Vår bedömning är att inflationsoron kanske ännu inte nått sin topp och reducerar därmed durationen ytterligare till en undervikt inom globala obligationer”, kommenterar SPP Fonder.

Typ av placering april
Globala aktier normalvikt
Tillväxtmarknader övervikt
Svenska aktier normalvikt
Svenska obligationer normalvikt
Globala obligationer undervikt
Krediter övervikt