Förlusten ökar för Oncopeptides

Oncopeptides redovisar redovisar som väntat inga intäkter i det fjärde kvartalet samtidigt som förlusten ökar.

Rörelseresultatet blev -111,2 miljoner kronor (-66,7). 

Resultatet efter skatt blev -111,4 miljoner kronor (-66,7). 

Resultat per aktie hamnade på -2,53 kronor (-1,68).

Bolaget har under januari genomfört en kapitalanskaffning och planerar fler studier, bland annat en inom amyloidos.

”Vi driver för närvarande fyra kliniska studier med ambitionen att starta flera för att karaktärisera melflufen (Ygalo) i multirefraktära multipelt myelompatienter. I takt med att vi genererar kliniska data från studierna Horizon och Anchor känner vi oss allt mer trygga i att melflufen kan komma att ha en plats på marknaden givet den effekt och säkerhetsprofil som vi hittills sett”, skriver vd Jakob Lindberg i vd-ordet.

”Vi är inne i ett oerhört spännande 2019 med mer klinisk data, diskussioner med myndigheter kring datan i Horizon samt avrapportera Ocean. Det kommer att bli än högre aktivitetsnivå och därmed även fler saker att kommunicera till er aktieägare”, säger Jakob Lindberg vidare. 

Bolagets kassaflöde för det fjärde kvartalet uppgick till -109,2 miljoner kronor (-45,7), och per 31 december uppgick likvida medel till 375,6 miljoner kronor (404,1).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.