Fortnox ökar omsättningen och rörelseresultatet

Affärssystembolaget Fortnox redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Utdelningen föreslås att höjas.
Växjöbolaget Fortnox är marknadsledande bland molnbaserade ekonomisystem i Sverige. Bolaget grundades 2001.
Omsättningen steg 22,9% till 188,4 miljoner kronor (153,3). Årligt återkommande intäkter ökade till 552,6 miljoner kronor (444,7) och genomsnittlig intäkter per kund och månad steg till 169 kronor (154)..

Rörelseresultatet blev 67,6 miljoner kronor (45,2), med en rörelsemarginal på 35,9% (29,5).

Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (45,2).

Resultatet efter skatt blev 52,4 miljoner kronor (35,5), en ökning med 47,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,87 kronor (0,59), vilket innebär en ökning med 47,5% mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,75 kronor (0,50).

Kundantalet ökade med totalt 16 000 kunder under fjärde kvartalet och 31 december hade Fortnox 367 000 kunder totalt. Det går att jämföra med 313 000 kunder den 31 december 2019 och motsvarar en tillväxt om 17,2% på årsbasis.

”Vårt erbjudande kommer att omfatta ett bredare område framåt, med fler lösningar som syr ihop helheten i företagarens olika flöden. Det handlar både om utvecklingen av automatiserade produkter, och om att koppla ihop fler parter med vår plattform, som redovisningsbyråer, andra systemleverantörer, banker och myndigheter”, skriver VD:n Tommy Eklund.

Fortnox, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 188,4 153,3 22,9%
Rörelseresultat 67,6 45,2 49,6%
Rörelsemarginal 35,9% 29,5%
Resultat före skatt 67 45,2 48,2%
Nettoresultat 52,4 35,5 47,6%
Resultat per aktie, kronor 0,87 0,59 47,5%
Utdelning per aktie, kronor 0,75 0,50 50,0%