Getinge slår konsensus på alla plan

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning, orderingång och ett nettoresultat som var högre än väntat under första kvartalet. Valutaeffekter uppges ha haft en påtaglig negativ effekt på både intäkter och resultatet.
Mattias Perjos, Getinge
Mattias Perjos, Getinge
Omsättningen steg 2,3% till 6 169 miljoner kronor (6 033). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 870.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1 461 miljoner kronor (1 076), med en justerad ebitda-marginal på 23,7% (17,8).

Rörelseresultatet blev 960 miljoner kronor (505). Rörelsemarginalen var 15,6% (8,4).

Resultatet före skatt var 903 miljoner kronor (427).

Resultatet efter skatt blev 652 miljoner kronor (277) medan analytikerkonsensus låg på 342. Vinsten var alltså 90,6% högre än estimaten och 135,4% högre än fjolåret.

Justerat resultat per aktie blev 2,68 kronor (1,41).

Orderingången landade på 6 616 miljoner kronor (9 452), vilket är 9% högre än analytikerkonsensus.

”Fler och fler av våra kunder närmar sig en situation där hanteringen av den rekordstora operationskön är en lika stor utmaning som COVID-19. Här bistår vi på bästa möjliga sätt med våra produkter, digitala lösningar, service och expertis”, kommenterar VD:n Mattias Perjos.

Getinge, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Orderingång 6 616 6 054 9,3% 9 452 -30,0%
Nettoomsättning 6 169 5 870 5,1% 6 033 2,3%
EBITDA, justerat 1 461 1 076 35,8%
EBITDA-marginal, justerad 23,7% 17,8%
Rörelseresultat 960 505 90,1%
Rörelsemarginal 15,6% 8,4%
Resultat före skatt 903 427 111,5%
Nettoresultat 652 342 90,6% 277 135,4%
Resultat per aktie, kronor 2,36 1,00
Resultat per aktie, justerat, kronor 2,68 1,41 90,1%

Konsensusdata från Factset