GHP ökar omsättning och rörelseresultat

GHP redovisar ökande omsättning och resultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
.
”Vårt finansiella resultat fortsätter att utvecklas i rätt riktning, där resultatet i perioden är vårt bästa tredje kvartal hittills. Alla våra tre segment går med vinst trots att våra verksamheter alltid har lägre aktivitet under semestermånaderna då många av våra kliniker drar ner på sin kliniska verksamhet”, konstaterar VD Daniel Öhman.

Omsättningen steg 1,5% till 278,4 miljoner kronor (274,2).

Ebitda-resultat blev 34,6 miljoner kronor (28,9), med en ebitda-marginal på 12,4% (10,5).

Rörelseresultatet blev 9,3 miljoner kronor (6,6), med en rörelsemarginal på 3,3% (2,4).

Resultatet före skatt var 7,7 miljoner kronor (5,3).

Resultatet efter skatt blev 6,7 miljoner kronor (2,8), en ökning med 139,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,09 kronor (0,02), vilket innebär en ökning med 350,0% mot föregående år.

GHP, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 278,4 274,2 1,5%
EBITDA 34,6 28,9 19,7%
EBITDA-marginal 12,4% 10,5%
Rörelseresultat 9,3 6,6 40,9%
Rörelsemarginal 3,3% 2,4%
Resultat före skatt 7,7 5,3 45,3%
Nettoresultat 6,7 2,8 139,3%
Resultat per aktie, kronor 0,09 0,02 350,0%