Gullberg & Jansson återför utdelningsförslag

Poolspecialisten Gullberg & Jansson återinför sitt tidigare utdelningsförslag på 30 öre per aktie.
.
Förslaget från bokslutskommunikén återkallades inför årsstämman i våras.

Aktieägarna i Gullberg & Jansson kallas till extra bolagstämma den 14 oktober i Helsingborg.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 30 öre per aktie för verksamhetsåret 2019.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här