Handelsbankens favoriter i verkstadssektorn

Handelsbanken har släppt en genomgång av verkstadssektorn
Sandvik, Volvo och Veoneer pekas ut som favoriter i sektorn. I analysen konstateras att värderingen är hög men att det finns flera faktorer som talar för visst värderingsstöd.

“I ett historiskt perspektiv (genomsnittligt framåtblickande 24 månaders EV/EBIT de senaste 15 åren) är värderingen av verkstadssektorn hög. Multipelexpansionen har drivits av bland annat lägre räntor och justerat för detta handlas sektorn med 6 procents värderingspremie jämfört med den linjära trenden. Den normala värderingspremien för de nordiska verkstadsbolagen jämfört med internationella jämförelsebolag har försvunnit i den turbulenta marknaden.

Detta, i kombination med lägre marknadsräntor, gör att vi menar att det finns visst värderingsstöd för den nordiska verkstadssektorn. Givet var vi befinner oss i återhämtningen och historiskt stora värderingsskillnader (kvalitetsbolagen värderas med en historiskt hög premie) föredrar Handelsbanken i nuläget beta-aktier (med lägre värderingar) framför kvalitet”, skriver banken.

Tredje kvartalet står inför dörren och där ser Handelsbanken nedgångar i försäljning och resultat.

“Vad gäller rapporterna för det tredje kvartalet förväntar vi oss ett genomsnittligt försäljnings- och resultatfall på 13 procent respektive 34 procent. Vi prognostiserar att den gradvisa sekventiella återhämtningen fortsätter för verkstadsbolagen under det fjärde kvartalet, men att siffrorna fortsatt kommer att vara tydligt negativa jämfört med det fjärde kvartalet förra året.”

Sett till konsensusbilden för 2021 spås en gradvis återhämtning.

“Vårt och konsensus basscenario är att verkstadsbolagen studsar tillbaka under 2021. Enligt konsensusprognoserna väntas försäljningen öka med 9 procent under 2021, efter att ha minskat med 15 procent under 2020 (försäljningen under 2021 väntas därmed vara 7 procent lägre än under 2019). Motsvarande mediansiffror för rörelseresultatet är en prognostiserad ökning med 27 procent under 2021, efter att ha minskat med 24 procent under 2020.”