Handelsbankens favoriter inom verkstad

Handelsbanken har gjort en genomgång av verkstadssektorn och pekar ut tidigt-cykliska bolag i gruv- och fordonssektorn som favoriter.
Detta återspeglas i köprekommendationer för Autoliv, Epiroc, Sandvik, Volvo och Veoneer.

”Gruvbolagen (Epiroc och Sandvik) uppvisar solida fundamenta och intrycken från Q3-rapporterna var goda. Återhämtningen i fordonssektorn (Autoliv, Volvo och Veoneer) är stark efter en lång tid av nedgångar. Vi höjde rekommendationerna på Epiroc och Autoliv till Köp den 5 oktober och menar att Q3-rapporterna gav ett bra stöd för en fortsatt god utveckling. Vi fortsätter att uppskatta Sandviks gruvexponering och potentiella kursdrivare på kapitalmarknadsdagen, Volvos interna förbättringar i verksamheten samt Veoneers massiva orderbok samt partnerskapet med Qualcomm”, skriver banken.

Värderingen för sektorn är nu på en ev/ebit på 12,6 gånger, vilket är över det tioåriga snittet på 11,6 gånger. Banken anser dock att den högre värderingen motiveras av de trendmässigt lägre realräntorna och de fortsatt stora stödåtgärderna från centralbankerna.