Handelsstopp i Transferator upphävs

Handelsstoppet i riskkapitalbolaget Transferator är upphävt och aktien kommer att återupptas för handel idag, torsdagen den 26 november, klockan 09.00. Det framgår av ett marknadsmeddelande från Spotlight Stock Market där aktien handlas.
Handelsstoppet har berott på att man inväntat att Bolagsverket registrerar beslutet om en split med inlösen. Transferator meddelade under onsdagseftermiddagen om att detta är nu genomfört.

Aktien handlas idag efter split med automatisk inlösen. Bolaget genomför en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie ger en ny aktie och en inlösenaktie. För varje inlösenaktie erhålls ett kontant belopp om 10 öre och för 1 122 inlösenaktier erhålls även en aktie i G-Loot Global Esports. De aktieägare som innebar färre än 1 122 inlösenaktier erhåller en kontant ersättning på 43 öre per inlösenaktie. Transferators A- och B-aktier handlas idag med nya Isin-koder medan kortnamnet är oförändrade TRAN A och TRAN B.