Här är aktierna som plockas in i Swedbanks fokusportfölj

Tre nya aktier plockas in i fokusportföljen.
Foto: Leif R Jansson/TT

I sin uppdatering av fokusportföljen tar Swedbank in Billerud Korsnäs, Electrolux, samt Storytel. De bolag som lämnar portföljen är Essity, Balder, och Tele2.

Banken inleder alltjämt med att påpeka att det råder stor osäkerhet när det kommer till de effekter som covid-19 kommer att få på tillväxt och vinstutveckling framöver. Det kan bli fortsatt stor slagighet på börsen ett tag framåt och banken “förordar främst bolag som vi ser kan ha en större möjlighet att hantera nuvarande marknadsklimat, bolag som vi ser kan komma att ha en relativt tidig återhämtning, samt bolag med tydliga bolagsspecifika triggers”.

Billerud Korsnäs ses ha en bra position med en förpackningsverksamhet som är relativt opåverkad av covid-19-krisen, och med medvind från lägre insatskostnader. Den långsiktiga tillväxten för vätskekartong är vidare 3-4 procent per år. Swedbank ser även att nyckeln för en större omvärdering av Billerud Korsnäs ligger i den nya KM7-maskinen.

Vad gäller Electrolux bedömer Swedbank att marknaden redan tagit höjd för ett svagt andra kvartal samtidigt som Electrolux spår gradvisa förbättringar framöver. Strukturella effekter talar också för en rimlig återhämtning, vilket på sikt gynnar Electrolux. Åtgärder och effekter ger en kudde till estimatrevideringarna varpå de historiskt låga värderingsmultiplarna ser attraktiva ut, menar banken och pekar på att Electolux dessutom på sikt är en uppköpskandidat.

Storytels affärsmodell ses som attraktiv samtidigt som bolaget sett ökad kundtillströmning under coronakrisen. I februari tog bolaget vidare in en miljard i kapital och drar nu fördel av en billigare annonsmarknad. Bolaget satsar på snabb internationell tillväxt och siktar på 20 nya marknader fram till 2023. Swedbank ser bolagets mål som nåbara samtidigt som de tror att affärsmodellen även kan fungera utanför Norden. Aktien ses som attraktivt värderad.

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här