Heimstaden köper Niams danska fastighetsportfölj för 16,6 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad har tecknat avtal om att förvärva Niams danska fastighetsportfölj, med namnet HD Ejendomme, som är ett av Danmarks ledande bostadsfastighetsbolag.
Heimstaden
Heimstaden äger strax över 100 000 hyreslägenheter som värderas till omkring 135 miljarder kronor. Merparten finns i Norden, Nederländerna och Tjeckien.
Avtalad köpeskilling uppgår till 16,6 miljarder svenska kronor, motsvarande 12,1 miljarder danska kronor, inklusive 946 miljoner svenska kronor, motsvarande 690 miljoner danska kronor, gällande kommande fastigheter under uppförande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen består av 6 237 bostäder och 35 kommersiella enheter geografiskt utspridda i Danmark. HD Ejendomme har en helt integrerad operationell plattform vars struktur liknar Heimstadens, med jämförbara värderingar och en kundcentrerad affärsmodell.

I samband med affären övertar Heimstaden samtliga medarbetare från HD Ejendomme och integrerar dem i Heimstaden Danmark. Fastighetsportföljen kommer till fullo att ägas av Heimstaden Bostad.

Transaktionen förväntas vara slutförd tidigt 2021, efter konkurrensmyndighetens godkännande, och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital, främst från danska bostadsinstitut. Belåningsgraden kommer att hållas i enlighet med Heimstaden Bostads finanspolicy.

Bruttohyresintäkter för bostäderna uppgår till 824 miljoner konor, varav 52 miljoner kronor avser enheter under uppförande. Transaktionen omfattar också nio tomter avsedda för 73 600 kvadratmeter bostäder.

Portföljen består huvudsakligen av radhus fördelade över hela Danmark, koncentrerade nära stora och medelstora städer som Odense, Vejle, Horsens, Silkeborg och Randers.

De kommersiella enheterna består primärt av lager-, logistik- och enklare industriella fastigheter belägna i samma regioner som bostadsportföljen, vilket skapar operativa synergier. Heimstaden planerar att avyttra dessa fastigheter gradvis över de kommande åren.