Hexagon återinför ursprungligt utdelningsförslag för 2019

Mätteknikbolaget Hexagon föreslår en utdelning med 0,62 euro per aktie för 2019.
I våras drog styrelsen tillbaka sitt ursprungliga utdelningsförslag om 0,62 euro per aktie som en konsekvens av osäkerheten kring covid-19-pandemin. Styrelsen har utvärderat hur pandemin påverkat bolagets finansiella ställning och har beslutat att återinföra det ursprungliga utdelningsförslaget.

Förslaget kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 1 december 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.