Hög marknadsriskpremie för investeringar på börsen

Marknadsriskpremien för placeringar på den svenska aktiemarknaden ligger fortfarande på en historiskt hög nivå, även om den har minskat i jämförelse med fjolårets rekordnotering, skriver PwC i sin årliga riskpremiestudie.
Fastighetsaktier
Foto: Fredrik Sandberg / TT

”Årets studie visar att marknadsriskpremien för investeringar på den svenska aktiemarknaden har minskat med en procentenhet till 6,7%. Men trots en urstark börs så har vi fortfarande historiskt höga nivåer på riskpremien. Det är bara vid tre tillfällen under undersökningens tjugotreåriga historia som vi har noterat en högre riskpremie”, säger Jon Walberg, ansvarig för företagsvärderingar på PwC, i ett pressmeddelande.

Avkastningskravet för investeringar på börsen har också minskat inom samtliga kategorier utom en, Corporate Finance där snittet nu är 0,6 procentenheter högre än bland företrädare för riskkapital, och 1,7% över snittet för fondkommissionärer.

Dock är avkastningskraven generellt lägre för börsinvesteringar i bolag med så kallad ESG-profil.

”Slutsatsen vi drar här är att förväntningarna på positiv utveckling i nuläget är så pass mycket högre i de här bolagen. I vissa kategorier är riktningen än mer påtaglig och allra mest tydliga är förvaltare och fondkommissionärer, där 88 respektive 75% anser att avkastningskraven är lägre”, säger Jon Walberg.

De senaste årens trend när det gäller ett minskat användande av statsobligationer som referensränta för en riskfri investering fortsätter också. Närmare var tredje respondent säger nu att de utgår från andra räntor.