Högsta lönsamheten i Elos Medtechs historia

Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen uppgick till 189,9 miljoner kronor (155,7), en ökning med 22 procent mot föregående år. Efter valutajusteringar var tillväxten 15,2 procent. 

“Omsättningen ökar snabbare än vårt långsiktiga mål om 10 procent. Under kvartalet växte vi med 22 procent och alla affärsområden bidrog starkt positivt. Vi har fortsatt att ta marknadsandelar och är dessutom all time high på kvartalsvinsten. Med en ebit
på 11,3 procent når vi den högsta lönsamheten i Elos Medtechs historia. Detta tack vare att alla enheter nu bidrar till den goda utvecklingen”, kommenterar vd Jan Wahlström i rapporten.

Under kvartalet såldes ett färdigvarulager om 13,3 miljoner kronor till Bruel & Kjaer. Exklusive lagerförsäljningen var den organiska tillväxten 13,4 procent, och justerad för valutaeffekter 6,8 procent. 

“Arbetet med Operational Excellence och minskad scrapkostnad har fortsatt gått mycket
bra med kraftigt reducerade volymer av kasserat material vilket ger direkt positiv effekt
på vårt resultat. Flytten av Bruel & Kjaer går enligt plan, lagret är nu utköpt och under kommande kvartal flyttas produktionen helt och hållet”, uppger Elos-chefen vidare. 

Omsättningen på egna produkter under första kvartalet uppgick till 21,3 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 24,5 procent. De egna produkterna svarar nu för 11,2 procent (10,8) av koncernens nettoomsättning. 

Rörelseresultatet blev 21,4 miljoner kronor (10,9), med en rörelsemarginal på 11,3 procent (7,0). 

Resultatet före skatt var 20,6 miljoner kronor (9,6). Resultatet efter skatt blev 15,3 miljoner kronor (7,1), en ökning med 115 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,90 kronor (1,15).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här