Holmen ökade rörelseresultatet mer än väntat

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.
Foto: Rolf Andersson/Holmen

Omsättningen sjönk 10,1% till 3 727 miljoner kronor (4 144). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 859.

Rörelseresultatet blev 714 miljoner kronor (541), väntat rörelseresultat var 547. Rörelsemarginalen var 19,2% (13,1).

Resultatet före skatt var 705 miljoner kronor (533), analytikerkonsensus 530.

Resultatet efter skatt blev 565 miljoner kronor (409), analytikerkonsensus 420.

Resultat per aktie hamnade på 3,5 kronor (2,5).

“Produktionen har gått bra samtidigt som kostnadsnivån sänkts tack vare god kostnadskontroll och säsongsmässiga effekter. Vi konstaterar också att priserna på trävaror höjts medan marknaden för papper fortsatt är utmanande”, säger VD Henrik Sjölund i en kommentar om trävarumarknaden.

Han säger vidare:

“Vi har nu upprättat en ny skördeplan för 2021-2030 där vi räknar med att kunna skörda något mer än tidigare medan behovet av gallring minskat jämfört med vad vi tidigare planerat för perioden. Sammantaget förväntas inte detta påverka kassaflödet från skogen.”

Kartongmarknaden var stabil under tredje kvartalet med oförändrade priser medan efterfrågan på papper var fortsatt svag under tredje kvartalet. Aviserade nedläggningar kommer förbättra marknadsbalansen men situationen är fortsatt utmanande, uppger Sjölund och
tillägger att man under fjärde kvartalet kommer fortsätta att begränsa pappersproduktionen samtidigt som ett par större stopp för underhåll kommer att genomföras.

Holmen, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 727 3 859 -3,4% 4 144 -10,1%
Rörelseresultat 714 547 30,5% 541 32,0%
Rörelsemarginal 19,2% 14,2% 13,1%
Resultat före skatt 705 530 33,0% 533 32,3%
Nettoresultat 565 420 34,5% 409 38,1%
Resultat per aktie, kronor 3,5 2,5 40,0%

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här