Hufvudstaden når inte hela vägen fram

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 280 miljoner kronor (290) för det andra kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 293 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät med 7 givare på kvartalet. Utfallet var således cirka 4 procent sämre än konsensusförväntningarna.

Periodens värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var +579 miljoner (+434) medan värdeförändringarna på räntederivat var -60 miljoner (+51).

Rörelseresultatet (efter värdeförändringar) blev 799 miljoner (775).

Resultatet före skatt blev 765 miljoner (742).

Nettoomsättningen var 412 miljoner kronor (405), fördelat på 395 miljoner (388) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 17 miljoner (17) i intäkter från parkeringsverksamheten.

Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 418 miljoner och hyresintäkter på 401 miljoner.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.