Hufvudstadens förvaltningsresultat sjönk i första kvartalet

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.
Hufvudstaden
Hufvudstaden äger NK­-fastigheterna i Stockholm och Göteborg.

Hyresintäkterna uppgick till 459,0 miljoner kronor (482), en minskning med 4,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 287,5 miljoner kronor (345), en minskning med 16,7% mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -236 miljoner kronor (-929).

Resultatet före skatt var 18,3 miljoner kronor (-617).

Resultatet efter skatt blev 14 miljoner kronor (-499).

Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-2,42).

Värdet på fastighetsbeståndet bedöms per den 31 mars uppgå till 45 552 miljoner (45 637 vid årsskiftet). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet för främst fastigheter med betydande andel butiker och restauranger.

Den totala hyresvakansgraden per den 31 mars 2021 var 8,3% (8,2 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 10,2% (9,8 vid årsskiftet).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 171 kronor (178).

Hufvudstaden, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 459,0 482 -4,8%
Förvaltningsresultat 287,5 345 -16,7%
Resultat före skatt 18,3 -617
Nettoresultat 14 -499
Resultat per aktie, kronor 0,07 -2,42
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor 171 178 -3,9%