HUI spår att julhandeln ökar något

Julhandeln har aldrig varit så oviss som i år och HUI Research har tagit fram tre scenarier. I huvudscenariot blir tillväxten i detaljhandeln 1% mätt i löpande priser, fördelat på att dagligvaruhandeln växer med 5% och att sällanköpsvaruhandeln tappar 2%.
Totalt skulle därmed årets decemberförsäljning landa på 81,7 miljarder kronor, skriver HUI Research i ett pressmeddelande. Samtidigt varnas det för ett scenario med tuffa restriktioner och många stängda butiker.

”Julhandeln 2020 handlar, förutom om restriktioner, om tre saker – konsumtionsförflyttningar, kapacitetsprövningar och kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett nytt julhandelsrekord i sikte. Om inte går vi mot ett möjligt försäljningstapp”, säger Jonas Arnberg, vd för HUI Research.

I det sämre scenariot skulle försäljningen minska med 12% . Det mer positiva scenariot innebär i stället en tillväxt med 5% och bygger på antagandet att handeln kan hålla öppet och att kunder upplever att det är säkert att vistas i butiker.

Det accelererande skifte som skett där e-handeln blir allt viktigare väntas fortsätta även under julhandeln.