Hushållen tror på svagare boprisutveckling

De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i november jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 42 i november jämfört med 46 i oktober.

Av de tillfrågade tror 57 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 60 procent förra månaden, medan 15 procent tror på fallande priser, jämfört med 14 procent föregående månad.

”Efter en stark trend sedan årsskiftet ser vi den här månaden en nedgång i hushållens syn på bostadsmarknaden. Troliga orsaker är allt tydligare signaler om en ekonomisk inbromsning samt beskedet från Riksbanken att en räntehöjning är nära förestående. Samtidigt är det inget ras vi talar om och indikatorn ligger fortfarande över sitt historiska genomsnitt, vilket indikerar en stabil bostadsmarknad”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,11 procent, upp jämfört med 0,08 procent föregående månad.

”Riksbanken överraskade både experter och hushåll när den meddelade att planen att höja reporäntan redan i december, ligger fast. De flesta trodde att höjningen skulle skjutas på framtiden eller till och med ändras till en sänkning. Beskedet verkar ha påverkat hushållen som höjer sin prognos för reporäntan, sänker förväntningarna på boprisutvecklingen och justerar upp sin vilja att binda räntan”, säger Jens Magnusson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.