Hushållens boprisförväntningar på årslägsta

SEB:s Boprisindikator, som visar på skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, minskade under oktober till den lägsta nivån under året.
Bostad, huspriser, boprisförväntningar
Foto: Fredrik Sandberg / TT

”Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning”, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Under oktober minskade SEB:s Boprisindikator med 3 enheter till 38. Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året sjunker med 3 enheter till 50%. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ligger kvar på 12% och andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 30%.

Svenska bostadspriser börjar plana ut

På regional nivå ligger indikatorn mellan 33 och 45 enheter. I två av de sex regionerna ökar förväntningarna medan de minskar i de övriga. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 6 enheter 39 och i Västra Götaland ökar indikatorn med 4 enheter till 45. Störst nedgång sker i Skåne där indikatorn minskar med 13 enheter till 33.

Samtidigt visar boendeindikatorn att hushållens förväntningar på reporäntans nivå ligger kvar på förra månadens nivå, 0,55%.

”Hushållens tro ligger kvar på en historiskt sett väldigt låg reporäntnivå. Men i ljuset av dagens lågräntemiljö så är det den högsta nivån vi sett på över sju år. Det talar för att den senaste tidens stigande inflation försiktigt börjar sätta sig i hushållens framtida räntebild”, säger Américo Fernández.

Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor har sjunkit en procentenhet till på 4% samtidigt som andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med en enhet till 21%. Andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på föregående månads nivå om 29%. Slutligen minskar andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån med en procentenhet till 18%.