Hushållens boprisförväntningar på årslägsta

SEB:s Boprisindikator, som visar på skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, minskade under oktober till den lägsta nivån under året.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

”Hushållens boprisförväntningar vänder ner men är i grunden en omsvängning från en tro på stigande bostadspriser till mer oförändrade priser om ett år. Hushållens framtidssyn i kombination med kraftigt stigande energipriser, hävda coronarestriktioner och en lugnare prisutveckling vittnar om att bostadsmarknaden tappar fart under höstens inledning”, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Under oktober minskade SEB:s Boprisindikator med 3 enheter till 38. Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året sjunker med 3 enheter till 50%. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ligger kvar på 12% och andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 30%.

Svenska bostadspriser börjar plana ut

På regional nivå ligger indikatorn mellan 33 och 45 enheter. I två av de sex regionerna ökar förväntningarna medan de minskar i de övriga. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 6 enheter 39 och i Västra Götaland ökar indikatorn med 4 enheter till 45. Störst nedgång sker i Skåne där indikatorn minskar med 13 enheter till 33.

Samtidigt visar boendeindikatorn att hushållens förväntningar på reporäntans nivå ligger kvar på förra månadens nivå, 0,55%.

”Hushållens tro ligger kvar på en historiskt sett väldigt låg reporäntnivå. Men i ljuset av dagens lågräntemiljö så är det den högsta nivån vi sett på över sju år. Det talar för att den senaste tidens stigande inflation försiktigt börjar sätta sig i hushållens framtida räntebild”, säger Américo Fernández.

Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor har sjunkit en procentenhet till på 4% samtidigt som andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med en enhet till 21%. Andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på föregående månads nivå om 29%. Slutligen minskar andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån med en procentenhet till 18%.