Husqvarna ökade vinsten som tidigare flaggat

Husqvarna ökade vinsten i linje med den tidigare omvända vinstvarningen. Omsättningen backade också i enlighet med de preliminära siffrorna.
Husqvarna är global marknadsledare inom robotgräsklippare. Bolaget är dessutom ledande inom bevattningsprodukter och trädgårdstraktorer.

Skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna redovisar en lägre omsättning men högre vinst under andra kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Siffrorna är definitiva. Tidigare under månaden släppte bolaget en omvänd vinstvarning med förväntade siffror för omsättningen och rörelseresultatet

Omsättningen sjönk 2,2 procent till 13 482 miljoner kronor (13 789). Detta är i linje med de cirka 13 500 miljoner kronor i omsättning som angavs i samband med den omvända vinstvarningen.

Rörelseresultatet blev 2 191 miljoner kronor (2 125), med en rörelsemarginal på 16,3 procent (15,4). Utfallet är i linje med de 2 190 miljoner kronor som angavs i samband med den omvända vinstvarningen.

Resultatet före skatt var 2 114 miljoner kronor (1 972).

Resultatet efter skatt blev 1 567 miljoner kronor (1 506), en ökning med 4,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,74 kronor (2,63), vilket innebär en ökning med 4,2 procent mot föregående år.

Husqvarna, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 482 13 789 -2,2%
Rörelseresultat 2 191 2 125 3,1%
Rörelsemarginal 16,3% 15,4%
Resultat före skatt 2 114 1 972 7,2%
Nettoresultat 1 567 1 506 4,1%
Resultat per aktie, kronor 2,74 2,63 4,2%