Husqvarna överträffar egna prognosen

Husqvarna har nått en starkare försäljning i det andra kvartalet än vad de tidigare räknat med. Aktien stiger på beskedet.
Husqvarna

Skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna rapporterar starkare försäljningsutveckling än tidigare förväntat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Husqvarna Group har haft en starkare försäljningsutveckling för det andra kvartalet 2020 än kommunicerat i ett pressmeddelande den 8 juni.

Nettoomsättningen beräknas vara omkring 13 500 miljoner kronor (13 789), en minskning med 2 procent jämfört med föregående år, motsvarande en ökning om 3 procent justerat för lämnad verksamhet.

Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 2 190 miljoner kronor (2 125) för det andra kvartalet.

– Vi har levererat ett väldigt bra kvartal, även mot bakgrund av covid-19 situationen, med en ökad försäljning, justerat för den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands, och en förbättrad rörelsemarginal. Efter en utmanande inledning av kvartalet accelererade efterfrågesituationen snabbt i takt med att marknader åter öppnade och konsumenter visade ett starkt intresse för trädgårdsprodukter, speciellt inom bevattning. Effekter från tillfälliga kostnadsreduceringar och en förbättrad produktmix resulterade i en ökad rörelsemarginal, säger Henric Andersson, vd i Husqvarna.

Husqvarna Group kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats, vilket sker den 16 juli.

Vid 15.10-tiden var aktien upp 2,3 procent till 78,90 kronor senast betalt. Aktien var initialt upp mer när beskedet kom.