Inflationstakten faller kraftigt

Sveriges konsumentpriser sjönk mer än väntat i årstakt.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga konsumentprisindex med fast ränta, var -0,4 procent i april 2020, en nedgång från mars då inflationstakten var 0,6 procent, enligt SCB. Väntat, enligt analytikerkonsensus , var oförändrade priser.

Nedgången förklaras främst av de fallande energipriserna, men även kläder och skor, rekreation och kultur och post- och telekommunikationer hade lägre priser. Det som motverkade prisnedgångarna var främst högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker.

Månadsförändringen från mars till april ligger på -0,3 procent. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,6 procent.

”Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Det har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått”, skriver SCB.

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE

Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 332,90 ‑0,3 ‑0,4
KPIF (1987=100) 217,59 ‑0,3 ‑0,4
KPIF-XE (1987=100) 207,02 0,1 1,0

Källa: SCB

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), april 2020
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.