Ingves: Utbudet av bostäder måste upp

Efter att ha släppt räntevapnet förespråkar nu Riksbanken politiska verktyg som bolånetak och amorteringskrav för att hålla nere efterfrågan på bostadsmarknaden och därigenom hushållens skuldsättning. Men utbudet på bostadsmarknaden spelar också en avgörande roll, säger Riksbankens ordförande Stefan Ingves i en intervju med SIX News.

”Så länge bostadspriserna stiger och så länge utbudet är lågt så går det bara åt ett håll, att man lånar mer”, säger Stefan Ingves till SIX News.

Den svenska befolkningen växer snabbt, både genom invandring och höga födelsetal. Men bostadsbyggandet är relativt lågt och hyresmarknaden reglerad.

”Vi har resonerat om det många gånger. Vi pratar om de här frågorna utifrån ett finanssektorperspektiv, sen finns den andra frågan, och det är långt utanför det vi sysslar med, och det är hur man ska åstadkomma ett ökat utbud av bostäder eftersom det pågår en strukturomvandling i Sverige, inte minst att många flyttar till städerna”, säger Stefan Ingves.

”Den delen behöver man också hantera, eftersom den svenska bostadsmarknaden i dag är i ojämvikt. Det leder till att man lånar mer och mer hela tiden.”

För få jämvikt på marknaden behövs både åtgärder som minskar efterfrågan och åtgärder som ökar utbudet, anser Ingves. Åtgärder som lånetak, amorteringskrav och ändrade avdrag gör det dyrare att låna och får enligt Stefan Ingves en effekt på bostadsefterfrågan.

”Men att öka utbudet är en lång process och det är en process som ligger utanför vårt område, säger han.

Räknar Riksbanken därmed med fortsatta prisuppgångar på bostäder?

”Vi gör ju en prognos för skuldutveckling och den prognos vi gör är att det här fortsätter uppåt, och det tycker vi är en risk i svensk ekonomi. Och det är därför vi pratar om att man ska hantera de här frågorna, samtidigt som man ska hantera den andra frågan, det vill säga att få upp inflationstakten till 2 procent”.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.