Insiderhandel nära nytt rekord

Det blev snudd på nytt rekord i antal anmälda fall av misstänkt insiderhandel i fjol, visar färska årssiffror från Finansinspektionen (FI). Många gånger handlar det om dålig kunskap om regelverket, enligt Peter Hallström, senior finansinspektör på FI.

– Man kanske lockas av snabba kursrörelser. Man kanske går från pokerbordet till handel med aktier och hoppas på snabba pengar. Det är sällan en bra kombination, säger Peter Hallström.

Han ingår i en grupp om sex anställda på FI som övervakar att marknaden följer regelverket när det gäller marknadsmissbruk och insiderhandel.

Förbättrade larm och spärrar

Medan antalet fall av misstänkt insiderhandel steg med åtta procent till 357 anmälningar i fjol föll antalet anmälningar om misstänkt marknadsmanipulation med 38 procent till 248 ärenden.

Räknar man in samtliga anmälningar om misstänkta överträdelser mot EU:s marknadsmissbruksförordning blev det i fjol en minskning med 18 procent till 608 ärenden. Då ingår även misstänkta fall av olagligt röjande av insiderinformation.

Banker har blivit bättre på att informera kunder om vanliga misstag, enligt Hallström. Detta kan förklara det minskade antalet anmälningar totalt i fjol. Bankerna har även förbättrat systemen med larm och spärrar som slår till när transaktioner som skulle ha lett till en anmälan till FI är på väg att genomföras.

– Vi hade tidigare ett problem med egenhandel, där småsparare flyttade aktier mellan sin aktiedepå och sitt ISK-konto. Då gjorde de ju handel med sig själva och blev straffade för det även om de inte medvetet hade gjort fel. I fjol minskade det väldigt mycket, just den biten. Så där tycker jag att bankerna har tagit ett bra ansvar, säger Hallström.

När aktier flyttas från depå till ISK-konto ska det skötas internt på kontoförande bank, inte med en transaktion på marknaden. Om flytten av aktierna sker genom att ägaren köper sina egna aktier är det så kallad egenhandel, vilket strider mot regelverket.

Fler mindre börsbolag

Ett annat vanligt misstag bland småsparare har varit skattemässiga transaktioner inom familjen inför årsskiftet, vilket bankerna har blivit bättre på att identifiera och stoppa.

Fjolårets nedgång av antalet anmälningar sker från en historisk topp 2018, som uppnåddes efter en tioårsperiod präglad av allt fler rapporter om misstänkta transaktioner.

Bättre larm- och övervakningssystem ligger bakom en del av den långsiktiga trenden uppåt för anmälningarna, tror Hallström. En annan tänkbar förklaring är att det finns betydligt fler mindre bolag börsbolag i dag än tidigare.

Småbolagsaktier, där skillnaden mellan sälj- och köpkurser ofta är större, är nämligen överrepresenterade när det gäller anmälningar, enligt Hallström:

– De mindre bolagens aktier är ju ofta mer kurskänsliga och rör sig mycket mer. Om man då går in och köper påverkas kursen lättare.

Fakta: Kan ge sex års fängelse

Anmälningar om misstänkt insiderhandel som inte kan avföras av Finansinspektionen (FI) skickas i regel över till Ekobrottsmyndigheten (EBM), men FI hanterar en stor del av misstänkt marknadsmanipulation på egen hand med möjlighet att fatta beslut om sanktionsavgift.

EBM fick under perioden 1 januari–30 november 2019 in 20 rapporter om misstänkt marknadsmanipulation och 127 rapporter om misstänkt insiderbrott. Under perioden väckte EBM tre åtal om misstänkt insiderbrott och två åtal om marknadsmanipulation.

Grov marknadsmanipulation eller grovt insiderbrott kan som mest ge fängelse i sex år.

Källor: EBM, FI

Fakta: Anmälningar om misstänkt marknadsmissbruk

Misstänkt insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation ska anmälas till Finansinspektionen av börser, handelsplattformar och personer som yrkesmässigt genomför transaktioner.

I fjol sjönk det totala antalet misstänkta brott och överträdelser mot EU:s marknadsmissbruksförordning till FI med 18 procent till 608 ärenden. Antalet anmälningar om misstänkta fall av insiderhandel ökade med åtta procent, medan antalet fall av misstänkt marknadsmanipulation föll med 38 procent.

Årtal Insiderhandel Marknadsmanipulation Olagligt röjande av insiderinformation

2019 357 248 2

2018 331 403 1

2017 368 267 1

2016 218 148 0

2015 199 144 0

2014 201 115 3

2013 164 164 3

2012 111 221 1

2011 108 193 1

2010 118 129 2

Källa: FinansinspektionenOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.