Instalco utser finanschefen till ny VD från 1 september

Installationsbolaget Instalco har utsett Robin Boheman, idag finanschef, till ny VD med tillträde den 1 september. Det framgår av ett pressmeddelande.
Instalco
Här har Instalcos nyligen förvärvade dotterbolag Norrtech utfört en installation av en fjärrvärmecentral. Umeå företaget Norrtech förvärvades i april i år och hade en omsättning på cirka 36 miljoner 2019 med 16 anställda.
Robin Boheman var en av de första anställda i Instalco efter VD Per Sjöstrand och har sedan start ingått i koncernledningen. Sedan 2019 är han finanschef, CFO.

”Robin Boheman har sedan han anställdes arbetat tätt ihop med Per Sjöstrand. Styrelsen är mycket glad att Robin accepterat att ta över rollen som VD efter Per. Hans erfarenheter från koncernens förvärvsarbete och ekonomifunktion gör honom till en utmärkt efterträdare. Med Robin som ny VD säkerställer vi kontinuitet för Instalco”, säger styrelseordförande Olof Ehrlén.

Instalco ska omgående inleda rekryteringsprocessen för att hitta en ny CFO.